Τηλ. Γραφείου

+30 2311 822 373

Ώρες λειτουργίας γραφείου

9:00am – 16:00

Θεοφανίδης Αναστάσιος
Δικηγόρος παρ΄Εφέταις

Το Δικηγορικό Γραφείο του Θεοφανίδη Αναστάσιου ιδρύθηκε το 2015 στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του γραφείου είναι η παροχή εξειδικευμένων και εμπεριστατωμένων νομικών υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη των πελατών, φυσικών ή νομικών προσώπων, όταν καλούνται να αναλάβουν σημαντικές αποφάσεις ή να προστατέψουν τα έννομα συμφέροντά τους. Κύριο χαρακτηριστικό του γραφείου η υπομονή και η επιμονή. Το γραφείο συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο.

Τομείς Ειδίκευσης

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και διακρίνομαστε ιδιαίτερα σε υποθέσεις Ποινικού Δικαίου.

Ποινικό δίκαιο

Το γραφείο έχει υπερασπιστεί με επιτυχία και επαγγελματισμό ενώπιον των Ελληνικών Ποινικών Δικαστηρίων σοβαρές υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οικογενειακό δίκαιο

Ειδικότερα το γραφείο έχει αναλάβει υποθέσεις αφαίρεσης γονικής μέριμνάς, ανάθεσης επιμέλειας.

Ενοχικό δίκαιο

Συμβάσεις πώλησης, ελαττωματικά προϊόντα, δίκαιο του καταναλωτή.

Κληρονομικό Δίκαιο

Αποδοχή κληρονομιάς, έκδοση κληρονομητηρίου.

Δίκαιο Αλλοδαπών

Εκπροσώπηση ξένων επενδυτών για την κτήση των αδειών διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.

Δίκαιο Ιθαγένειας

Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τους ομογενείς.

Νικά δ’ ο μείων τον μέγαν δίκαι’ έχων.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός